Др. Бецкер-Којић


биографија

Др. Бецкер-Којић има диплому хемије на Универзитету у Београду, докторат Универзитета у Хеиделбергу, Немачка. Током њене каријере др. Бецкер-Којић је била сениор истраживач на Универзитету Хајделберг, Универзитету у Њујорку САД, Краљевском Институту, Валенција Шпанија, као и предавач на Универзитету примењених наука у Манхајму ,Њемачка.

Др. Бецкер-Којић поседује различите међународне патенте везане за Нови Хумани Протеин АЦА и његову улогу у регулацији самообнављања хуманих матичих ћелија, од одраслих до ембрионалних. Тренутно је суоснивач и водећи научник у Развојно- Истраживачком Центру за Терапије Аутологним Матичним Ћелијама

2018 Др Бецкер-Којић је примила награду Нелсон за своје животно достигнуће у науци.


Original Research Publications:

1.Becker-Kojić Z.A. and Terness P. 2002: A Novel Human Erythrocyte Glycosylphosphatidylinositol (GPI) - anchored Glycoprotein ACA. J.Biol. Chem. 277, 40472-40478
2.Becker-Kojić Z.A. J.R. Ureña-Peralta, I. Zipančić, F.J. Rodriguez-Jiménez, M.P. Rubio, P. Stojković, M.G. Roselló, and M. Stojković. A Novel Human Glycoprotein ACA is an Upstream Regulator of Human Hematopoiesis. Cell Technologies in Biology and Medicine, No. 2, pp 69-84, August, 2013
3.Becker-Kojić Z.A., J.R. Ureña-Peralta, I. Zipančić, F.J. Rodriguez-Jiménez, M.P. Rubio, P. Stojković, M.G. Roselló, and M. Stojković. Activation by ACA Induces Pluripotency in Human Blood Progenitor Cells. Cell Technologies in Biology and Medicine, No. 2,pp 85-101, August, 2013 CV Zorica Becker-Kojic, Principal investigator of (ACACELL) and Coordinator of the project (Heidelberg, Germany)
4.World 1st Neuro Congress in Basel 4-7 September 2014: Neuronal differentiation of human ACA-generated pluripotent stem cells and their potential application in cell replacement therapy Z.A. Becker-Kojić A. Schott I. Zipancic, Herranz-Pérez V, Hernández-Rabaza V, J.R. Urena-Peralta, M.P. Rubio, M.G. Rosello, M. Stojkovic and M. Garcia Verdugo.
5.Sukhikh G.T. Becker-Kojić Z.A., Kogan E.A. Demura T.A., Fayzullina N.M., Nizyaeva N.V., Schott A., Ureña-Peralta J.J., Askol’skaya S.I., and Popov Yu V. Expression and intracellular localisation of ACA and TRA-1-81 in smooth muscle cell tumors. Cell Technologies in Biology and Medicine, No. 2, pp 63-68, August, 2013
Neuronal differentiation